VỊ TRÍ

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty CP ô tô Trường Hải

LỌAI HÌNH DỰ ÁN

Cửa hàng trưng bày

HẠNG MỤC CUNG CẤP

Tấm phức hợp nhôm nhựa

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC