VỊ TRÍ

TP.HCM và các tỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Con Cưng

LỌAI HÌNH DỰ ÁN

Cửa hàng

HẠNG MỤC CUNG CẤP

Tấm phức hợp nhôm nhựa

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC