VỊ TRÍ

Phường Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh

LỌAI HÌNH DỰ ÁN

Sân bay

HẠNG MỤC CUNG CẤP

Sơn tĩnh điện

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tháng 12/2017 đến tháng 4/2018

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC