VỊ TRÍ

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

CHỦ ĐẦU TƯ

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

LỌAI HÌNH DỰ ÁN

Trạm - cửa hàng

HẠNG MỤC CUNG CẤP

Tấm phức hợp nhôm nhựa, trần nhôm

 

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC