QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Dây chuyền sơn

 
Sơn nhôm cuộn
Sơn phun bột tĩnh điện
Sơn phun PVDF
 • 1
  Kiểm tra nguyên liệu
  100% đầu vào
 • 2
  Kiểm tra thiết bị và nồng độ hóa chất phụ trợ
  100% kiểm tra đầu ngày sản xuất
 • 3
  Kiểm tra trên dây chuyền
  Độ dày màn sơn ướt. Độ dày màn sơn khô. Độ bóng. Đô lệch màu sắc. Thông số máy - Mỗi 2 giờ
 • 4
  Kiểm tra trong phòng thí nghiệm nội bộ
  Độ cứng viết chì, Độ bền va đập, Độ bền hóa chất MEK, Độ bền uống cong, Độ kháng đun sôi - Mỗi ca làm việc theo dự án
 • 5
  Kiểm tra trong phòng thí nghiệm hãng sơn
  Kiểm tra phun muối theo tiêu chuẩn AAMA theo dự án

Dây chuyền tấm

 
Tấm phức hợp
Tấm trần + lam
Tấm nhôm đặc
 • 1
  Kiểm tra nguyên liệu
  100% đầu vào
 • 2
  Kiểm tra thiết bị và nồng độ hóa chất phụ trợ
  100% kiểm tra đầu ngày sản xuất
 • 3
  Kiểm tra trên dây chuyền
  Kiểm xác suất 20%
 • 4
  Kiểm tra sản phẩm đầu ra
  100% sản phẩm đầu ra đảm bảo thông số kỹ thuật và kích thước và thiết kế tấm