Khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2017 ghi nhận ý kiến từ 62.268 người đi làm và 50 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với CEO, giám đốc nhân sự đến từ các công ty hàng đầu. Phương pháp tính toán và kết quả xếp hạng do Intage Việt Nam tư vấn kiểm chứng.2017 là năm đầu tiên lợi nhuận trước thuế của ..